Kultura organizacyjna – ślepa uliczka teorii organizacji

Pawel Krzyworzeka

Abstract


artykule poddaję refleksji użyteczność stosowania koncepcji kultury organizacyjnej w badaniach organizacji. Punktem odniesienia dla rozważań jest pojęcie samej kultury, a szczególnie jego krytyka jaka miała miejsce w ramach antropologii kulturowej. Pokazuję, że współcześnie antropolodzy zarzucili próby stworzenia uniwersalnej definicji kultury na rzecz rozwoju innych kategorii służących kulturowo uwrażliwionemu opisowi. Przyczyny nieufności wobec tej, wydawałoby fundamentalnej, kategorii analitycznej mają podstawy metodologiczne, etyczne i pragmatyczne. W związku z tym sformułowany został postulat zawieszenia praktyki definiowania kultury w badaniach organizacji.

 

[Title and abstract in English] Organizational culture – the dead-end of organization theory

The article discusses the need for rethinking the usefulness of organizational culture concept in the organization studies field. The main reference frame here is the concept of culture itself and its far-reaching critique from the cultural anthropology perspective. The paper shows that contemporary anthropologists rather than trying to master the definitions of culture are developing other ways of culturally sensitive description of reality. Mistrust towards the culture concept has methodological, ethical and pragmatic dimension. Hence, in the article the need for suspending the defining culture practices in organization theory was formulated. 


Full Text:

PDF